Mobilna aplikacija za dilere

    Samo jedan dodir od vašeg skladišta!

  • - Izradimo vam vašu jedinstvenu lastnu aplikaciju skladišta vašeg preduzeča - Ovo je prečica do vašeg skladišta na vašem korisničkom ekranu mobilnog telefona - Nudi elegantno iskustvo tokom pretraživanja skladišta - Budite kontaktirani lako I povećajte vašu prodaju - Dostupno u 42 jezika - Pratite broj preuzimanja - Napravljeno i za Apple App Store i Android Google Play

- Izradimo vam vašu jedinstvenu lastnu aplikaciju skladišta vašeg preduzeča - Ovo je prečica do vašeg skladišta na vašem korisničkom ekranu mobilnog telefona - Nudi elegantno iskustvo tokom pretraživanja skladišta - Budite kontaktirani lako I povećajte vašu prodaju - Dostupno u 42 jezika - Pratite broj preuzimanja - Napravljeno i za Apple App Store i Android Google Play

  • Ostavite nam vaše detalje i mi ćemo vas ubrzo kontaktirati

  • Pošalji