Opšti uslovi korišćenja

Dorodošli na web usluge koje pruža Mascus (u daljem tekstu se navodi kao “mi”, “web sajtovi”, “uslge” ili “Mascus”. Pristupom našim web sajtovima Vi (“Vi” ili “Korisnik”) se slažete sa pravilima i uslovima ovog Korisničkog Ugovora. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst.

1. Opšte odredbe

www.mascus.com (mascus.com) je javna pijaca na Internetu koja omogućava profesionalcima da efikasno pronadju, kupuju i prodaju polovna voziladrugu mašineriju (“Korišćena oprema”). Mascus.com Vam predstavlja najnoviji izbor vodećih proizvodjača i dilera, mašine privatnih prodavaca, kao i korisne dodatne usluge. Mascus. Com predstavlja link izmedju potencijalnih kupaca i prodavaca.

Osnovni cilj ovih sajtova je da objavljuju oglase za polovnu opremu na Internetu. Svaki prodajni ugovor o polovnoj opremi koji je objavljen na sajtu napravljen je isključivo izmedju kupca i prodavca. Mascus ne učestvuje u bilo kom takvom ugovoru. Svaka informacija o odredjenoj polovnoj opremi (“Informacija”) potiče od prodavca a ne od Mascus-a. Mascus nije odgovoran i ne daje garanciju za performanse ili tehničke osobne bilo kog dela polovne opreme.

Materijal koji se pojavljuje na sajtu predstavljen je samo u informativne svrhe. Iako se nadamo da će korisnici sajtova pažljivo birati informacije koje žele da objave, ne možemo garantovati tačnost dobijenih informacija. Pre nego kupite deo polovne opreme ili iskoristite uslugu o kojoj ste čitali na anšim sajtovima, trebalo bi da proverie svaku informaciju sa prodavcem (uključujući i cenu) koja je bitna za kupovinu. Prilikom on-line kupovine, molimo Vas da se vodite istim principima kao i prilikom kupovine putem magazina.

Ukoliko odlučite da kupite deo polovne opreme, iskoristite finansijsku ili transportnu uslugu sa Mascus sajtova, Mascus neće biti ugovorna strana prilikom potpisivanja Ugovora, već prodavac tog dela.

2. Registracija

Da biste dobili pristup uslugama Mascus-a, potrebno je da a) date Vaše kontakte I druge lične podatke popunjavajući regitracioni formular na sajtu i b) pristanete na Korisnički ugovor. Mascus zadržava date informacije tako da možete koristiti web sajt bez ponovnog ubacivanja ličnih informacija. Samo legalno kompatente osobe se mogu registrovati kao korisnici sajtova.

Kada postanete registrovani korisnik obavezujete se das u date informacije tačne i ispravne i da ćete blagovremeno prijaviti svaku promenu ovih informacija u kategoriji Moja podešavanja (My settings). Mascus zadržava pravo da odbije pristup sajtu ukoliko ustanovi das u date informacije netačne ili nepotpune, ili ukoliko ne poštuje pravila i uslove korišćenja ovog Korisničkog ugovora. Mascus može upotrebiti sva raspoloćiva legalna sredstva u suprotnom slučaju.

Prilikom registracionog procesa od Vas se zahteva da izaberete korisničko ime i lozinku. Vaša odgovornost je da sačuvate tajnost Vašeg korisničkog imena i lozinke i da obavestite Mascus putem e-mail-a ( ) u slučaju neovlašćenog korišćenja Vašeg korisničkog imena i lozinke. U medjuvremenu Vi ćete biti odgovorni za korišćenje korisničkog imena i lozinke.

3. Privatnost

Mascus se obavezuje na čuvanje privatnostikorisnika na svojim sajtovima i koristi sva razumna sredstva da dobijene podatke zaštiti od neovlašćenog korišćenja. Nijedan,sigurnosni system nije savršen i stoga ne možemo garantovati sigurnost naše baze podataka, niti možemo garantovati da podaci koje nam šaljete neće biti zloupotrebljeni u toku procesa slanja putem Interneta.

Mascus zadržava pravo da trećim licima otkrije Vaše korisničke informacije (npr., korisničko ime i e-mail adresa), ukoliko ne naglasite suprotno. Informacije mogu biti otkrivene licima za koja smatramo da Vama mogu biti od pomoći, kao što su prodavci polovne opreme, proizvoda i usluga. Informacija se otkriva u skladu sa važećim zakonom.

Korišćenjem usluga pristajete na uslove o privatnosti.

4. Oglašavanje

Postavljanjem ili slanjem oglasa Mascus-u zahtevate da oglas bude objavljen na našim servisima. Važeći ugovor se potpisuje izmedju Mascus-a i korisnika, nakon što je oglas proveren i odobren. Prodavac je obavezan da naglasi mesto na kome želi da oglas bude postavljen; na Mascus.com, Mascus Plus (polovna oprema prodavca na njegovom sajtu) i/ili na intranet/extranet servisu prodavca. Mascus zadržava pravo da odbije ili povuče oglas sa sajta.

Ukoliko oglas iz nekog razloga ne može biti objavljen, Mascus će Vas o tome obavestiti putem e-mail-a. Mascus može zabraniti prisup sajtu svim korisicima koji se ne ponašaju profesionalno ili ne poštuju klauzule ovog ugovora. Preduslovi objavljivanja oglasa se procenjuju individualno za svaki oglas.

Oglasi su individualni i mogu sadržati informaciju o samo jednoj osobini polovne opreme. Vi, kao prodavac, snosite odgovornost da objavite tačne i kompletne informacije o proizvodu i stanju u kome se nalazi, kao i druge detalje koji mogu biti relevantni za potencijalne kupce u skladu sa važećim zakonom,administrativnim statutima i poslovnim pravilima. Obavezujete se na odgovornost u vezi garancije, cene i drugih informacija u oglasu.

Nakon prodaje polovne opreme u obavezi ste da uklonite oglas sa sajta (sajtova). Takodje ste odgovorni za pravovremeno odgovaranje na zahteve, poruke i ponude koje dobijate zahvaljujući oglasu.

Ponude o prodaji dobijene preko sajta nisu obavezujuće ukoliko ne sadrže sve detalje transakcije, kao što su isporuka i način plaćanja.

Kada pošaljete oglas Mascus-u za objavljivanje, slažete se sa svim autorskim pravima i pravima na intelektualnu svojinu oglasa koji je objavljen na sajtu. Mi možemo menjati, sortirati, kopirati ili objavljivati Informaciju u celosti ili u delovima. Komercijalne ili tehničke informacije ne mogu biti promenjene.

Ne možemo garantovati istinitost bilo koje informacije ili izjave objavljene u oglasu. Tako, Vi kao Korisnik bićete odgovorni za svaku štetu koju budemo imali zbog neistinitosti objavljene informacije, koju možete namerno ili nenamerno uzrokovati.

Imate pravo da ukolnite oglas u bilo koje vreme iz bilo kog razloga.

Ukoliko se odobreni oglas ne pojavi na sajtu iz nekog razloga, imaćete obavezu da refundirate sajtu cenu oglasa, osim ako je ova situacija uzrokovana nepredvidjenim okolnostima izvan razumne kontrole ili je uzrokovana kršenjem ovog ugovora.

5. Cene i uslovi plaćanja

Možete se registrovati kao korisnik sajta (sajtova), pregledavati oglase, kontaktirati prodavce, slati ponude za prodaju i postavljati “tražim” oglase besplatno.

Postavljanje oglasa na Mascus.com sajtu se naplaćuje kao što je navedeno u važećem cenovniku. Sve cene su bez PDV- a.

Plaćanja se vrše elektronskim putem ili preko kreditne kartice. Linkovi ka ovim bankama dostupni sun a početnoj stranici Mascus.com. Nijedan oglas neće biti postavljen pre plaćanja. Ugovorni klijenti koji oglašavaju polovnu opremu na mesečnom nivou, plaćaju na osnovu fakture. Članstvo u klubu članova Mascus-a se fakturiše pre početka.

6. Informacije o proizvodima

Mascus Van naglašava da sve infomracijepolovne opreme koje su oglašene na sajtovima potiču od prodavca polovne opreme. Prodavac vrši procenu i svoje mišljenje o stanju polovne opreme. Ova procena dakle nije izvršena od strane trećeg lica i Mascus-a nije odgovoran za tačnost ili istinitost ovakvih informacija.

7. Prava na intelektualnu svojinu

Ceo sadržaj kao što su tekstovi, slike, software i drugi material na sajtu, kao i kompilacija ovog sadržaja pripada Mascus-u i zaštićen je po Finskom zakonu o autorskim pravima. Svako korišćenje uključujući distribuciju, objavljivanje, presnimavanje, ili drugu eksploataciju sadržaja na sajtu je najstrože zabranjeno, jedino u slučaju da dobijete odobrenje od nas.

8. Odšteta i ograničavanje obaveza

Sadržaj ovog sajta objavljen je “kao takav” i “kao dostupan”. Nijedno obezbedjenje, iskazano ili implicirano, nije povezano sa tačnošću, pouzdanošću ili sadržajem sajta. Mascus će nadoknaditi svaku štetu nastalu kao posledica greške u servisima koji se naplaćuju , ukoliko je došlo do greške našom krivicom. Takvu grešku ćemo odmah ispraviti ili nadoknaditi direktnu štetu. Visina odštete može biti isplaćena u visini cene oglašavanja.

Mascus ne može biti odgovoran za indirektnu štetu ili štete prouzrokovane okolnostima izvan naše kontrole ili potiču od korisnika ili nekog trećeg lica.

Ne garatujemo da sajtovi ili serveri nemaju greške, viruse ili druge štetne komponente. Zadržavamo pravo da menjamo sajt ili zabranimo pristup sajtu.

U okviru sajta možete naći linkove ili reference materijala trećeg lica i sajtova. Iako Vas ohrabrujemo da posetite te sajtove, ne možemobiti odgovorni za material kreiran ili objavljen na tim sajtovima.

9. Dostupnost

Mascus može u bilo koje vreme obrisati, menjati ili dodati sadržaj web sajta bez prethodnog obaveštenja. Zadržavamo pravo da uništimo, menjamo, suspendujemo ili prekinemo bilo koji deo sajta u celosti ili u delovima po našem nalogu. Sajt može biti privremeno nedostupan zbog održavanja ili iz drugih razloga.

10. Amandmani Ugovora

Internet je medij koji se razvija. Mascus može menjati uslove ovog Korisničkog ugovora s vremena na vreme i u tom slučaju je u obavezi da sve promene objavi na sajtu. Ako nastavite da koristite usluge, podrazumeva se da se slažete sa izmenjenim uslovima Ugovora.

11. Povratna reakcija

Ako imate komentare ili sugestije za poboljšanje sajta, možete proslediti Vaše komentare i/ili kopije materijala za koje verujete das u netačni, na adresu , zajedno sa objašnjenjem Vaše sugestije ili kritike.

12. Nevažeće odbredbe

Ako neka odedba ili odredbe ovog Ugovora nisu sprovedene, takva odedba će biti sprovedena i poštovana po važećem zakonu.

13. Viša sila

Jedna od ugovornih strana može odložiti izvršavanje neke obaveze ovog Ugovora ukoliko je to odlaganje uzrokovano dogadjajem kojije izvan kontrole i nepredvidjen. U ovakve slučajeve spadaju: štrajk, tehnički problem u telekomunikacijama, požar, kradja, poplava, sabotaža i vandalizam.

14. Pravila i zabrana pristupa

Ova pravila i uslovi korišćenje stupaju na snagu odmah nakon što se budete složili sa njima i biće na snazi do daljnjeg. Mascus.com može u bilo koje vreme samostalno zabraniti Korisniku pristup sajtu, ukoliko Korisnik ne poštuje odredbe ovog Ugovora, remeti druge korisnike ili sam sajt.

15. Naslovi

Naslovi odredaba u ovom Ugovoru ne smatraju se delom odredbe i neće biti interpretirani

16. Važeći zakon i Sud

Ovaj Korisnički Ugovor i odnos izmedju korisnika i Mascus-a biće uredjen i interpetiran u skladu sa zakonima Finske, isključujući pravila o izboru zakona. Svaki konflikt koji ne može biti rešen sporazumno medju ugovornim stranama, rešavaće Sud u Helsinkiju, Finska.

18. Contact information

Mascus International BV
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Netherlands

Registration Number: 57776806