Međunarodni sajmovi

U nastavku je skup međunarodnih sajmova kojima će Mascus prisustvovati tekom tekuće godine.

country fairs
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
August
Septembar